Generali

Proama

Warta

HDI

Interrisk

Compensa

Wiener

Benefia

Allianz

Ergo Hestia

MTU

YOU CAN DRIVE

PZU

LINK 4

AXA

EUROINS

TUZ

TUW

Uniqa

Zmiana właściciela (przerejestrowanie) pojazdu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. 1/ wniosek o zarejestrowanie pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu (np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany). Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. W oryginale lub kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
 3. dowód rejestracyjny pojazdu (z aktualnym badaniem technicznym). W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego,
 4. karta pojazdu, jeżeli była wydana. W przypadku utraty karty pojazdu zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego,
 5. tablice rejestracyjne. W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zagubieniu tablicy. W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
 6. owód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych).
 7. dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.
 8. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego przy braku aktualnych badań w dowodzie rejestracyjnym.
 9. pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Opłaty ogółem:

 1. zmiana właściwości miejscowej (pojazd poprzednio rejestrowany w innym urzędzie):
  • samochód – 180,50 zł,
  • motocykl, przyczepa – 121,50 zł,
  • motorower – 111,50 zł,
 2. bez zmiany właściwości miejscowej (pojazd przerejestrowywany na łódzkich tablicach rej.) – 81 zł.

Informacje dodatkowe.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Działając przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

O firmie

Multiagencja Ubezpieczeniowa Protektor daje gwarancję wyboru najlepszego ubezpieczenia spośród wszystkich dostępnych na rynku.

więcej

Odwiedziło nas już osób: 76397

 

Social media

facebook Google

Kontakt

ul. Limanowskiego 93

91-329 Łódź

+48 731 886 288

Zadzwoń do nas

protektor88@o2.pl

Napisz do nas

Linki

Pobierz i prześlij dalej

Dziękujemy

 

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.