Generali

Proama

Warta

HDI

Interrisk

Compensa

Wiener

Benefia

Allianz

Ergo Hestia

MTU

YOU CAN DRIVE

PZU

LINK 4

AXA

EUROINS

TUZ

TUW

Uniqa

Rejestracja pojazdów nowych

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację.
 2. Dowód własności pojazdu (np. rachunek lub faktura)
 3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu .
 4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana. W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją oświadczenie producenta lub importera pojazdu potwierdzające fakt wydania dokumentu.
 5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym , jeżeli nowy samochód osobowy lub nowy pojazd rodzaju „ samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec lub podrodzaj „czterokołowiec” lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy – dotyczy wprowadzającego pojazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu, o którym mowa powyżej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu
 6. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli nowy pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami może być zastąpiony adnotacją w dowodzie własności określającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej
 7. Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych)
 8. Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Pojazd nowy zakupiony za granicą:

 1. Wniosek o rejestrację.
 2. Dowód własności pojazdu (np. rachunek lub faktura).
 3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 4. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli nowy pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami może być zastąpiony adnotacją w dowodzie własności określającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.
 5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym , jeżeli nowy samochód osobowy lub nowy pojazd rodzaju „ samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec lub podrodzaj „czterokołowiec” lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii i jest rejestrowany po raz pierwszy – dotyczy wprowadzającego pojazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu, o którym mowa powyżej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.
 6. Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych).
 7. Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Opłaty ogółem:

 1. samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 180,50zł;
 2. przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i pojazdy samochodowe inne - 121,50zł;
 3. motorowery – 111,50zł.

Informacje dodatkowe.

Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dowodu odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy lub dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie oraz świadectwa zgodności WE lub świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

O firmie

Multiagencja Ubezpieczeniowa Protektor daje gwarancję wyboru najlepszego ubezpieczenia spośród wszystkich dostępnych na rynku.

więcej

Odwiedziło nas już osób: 76388

 

Social media

facebook Google

Kontakt

ul. Limanowskiego 93

91-329 Łódź

+48 731 886 288

Zadzwoń do nas

protektor88@o2.pl

Napisz do nas

Linki

Pobierz i prześlij dalej

Dziękujemy

 

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.